Reflectie & Dialoog

Niet blaten maar praten!

Waar mensen samenwerken is het belangrijk om geregeld de tijd te nemen om écht met elkaar te praten. Even samen stilstaan bij belangrijke dingen die je signaleert in het werk, de samenwerking en de onderlinge communicatie. Geblaat wordt er genoeg, maar écht praten vinden zowel leidinggevenden als medewerkers best moeilijk. Reflectie & Dialoog is een goede manier om in een werkoverleg te praten met elkaar in plaats van over elkaar, om gedachten en gevoelens uit te wisselen. Na een korte individuele reflectie bepaalt iedereen zelf of en wanneer hij iets wil zeggen. Er is geen voorzitter en er is geen volgorde in het gesprek. Je kunt ervoor kiezen de R&D te houden over een actueel thema of voor de vrije dialoog, die overal over kan gaan. De dialoog heeft vier eenvoudige spelregels:

Luisteren is belangrijker dan praten

Tussen de regels door luisteren, open staan voor de begrippen achter de woorden, voor de ondertonen.

Gevoel uitspreken

Gevoelens, spinsels, knuffels en wrevels delen en bespreekbaar maken. Het verstand is al zo vaak aan de beurt.

Ieder heeft zijn eigen gelijk

Je hoeft elkaar niet te overtuigen. Je kunt elkaar wel vragen om meer informatie, maar niet om verantwoording of bewijs.

Stilte geeft ruimte

Om na te denken, dingen te laten bezinken en verbanden te leggen. Vooral introverte mensen hebben die stiltes nodig om hun gedachten te ordenen en te formuleren.

Een dialoog leidt niet tot conclusies of beslissingen, kent geen notulen of actiepuntenlijstjes. Het gaat om het uitwisselen van ideeën, gedachten, meningen en gevoelens. Dialoog draagt bij aan het vergroten van het collectieve bewustzijn van een team. Hoelang je een dialoog laat duren, bepaal je gezamenlijk. Je kunt een bepaalde maximum tijd afspreken. Een lange dialoog is niet automatisch ook een zinvolle dialoog. Naarmate een team geoefend raakt in het voeren van de dialoog, zal deze doorgaans steeds korter en krachtiger worden.