Hoe word ik een goede manager?

Hoe word ik een goede manager?

Olifanten en konijnen

Met deze metafoor maakt Ben Rich het verschil tussen leiderschap en management mooi duidelijk: toen Noach de voorspelling van de zondvloed hoorde, maakte hij de Ark klaar. Dat was leiderschap.
Toen die klaar was zei hij: “Iemand moet zorgen dat de olifanten niet zien wat de konijnen aan het doen zijn.” Dat was management.

De begrippen leiderschap en management worden nog al eens door elkaar gehaald.
Een leider houdt zich bezig met de visie, de missie van een bedrijf, afdeling of team. De manager gaat meer over de strategie en de tactiek. Wat is ons plan en wat doen we concreet om dat plan te laten slagen.  

Wanneer ben je een goede manager?

Een goede manager weet onbewust en automatisch wat er op een bepaald moment van hem verwacht wordt. Als manager wordt er van je verwacht dat je de juiste beslissingen neemt, ook onder druk. Vaak zijn die beslissingen gebaseerd zijn op ervaringen uit het verleden. Daarnaast heb je de vaardigheid ontwikkeld om met druk en stress om te gaan. Doorgaans neem je als succesvolle manager dan de juiste strategische en tactische beslissingen.

Hoe word je een goede teamleider?

Als teamleider moet je tegen een stootje kunnen, want je doet het niet gauw goed. Een goede teamleider voorziet een team van drie belangrijke ingrediënten: coördinatie, inspiratie en zorg. Hij heeft overzicht, geeft richting en brengt structuur aan. Daarnaast geeft hij ook complimenten, representeert het team naar buiten toe en bemiddelt bij conflicten. Hij durft ook bespreekbaar te maken wat anderen niet durven zeggen. Een goede teamleider houdt zich actief bezig met de “human factor”, met de mens en de interactie tussen mensen. Vaak wordt in dit verband de term people-manager gebruikt. Te streng of juist te losjes? Geef je veel sturing of veel vrijheid? Als goede teamleider weet je de juiste balans te vinden en sta je open voor feedback.

De praktijk

In de praktijk zijn veel leidinggevenden deels leider en manager. Veel managers zijn op hun beurt deels manager en leider. Dat maakt het soms wel lastig. Enerzijds moet je de grote lijn, de visie en de missie in het oog houden, anderzijds moeten de targets van dit kwartaal ook gehaald worden.

Of je nu manager, teamleider, projectleider, teamlead, directeur of CEO op je visitekaartje hebt staan: in al die functies gaan leidinggeven en managen hand in hand.

15 tips van een topmanager

Volgens Glenn Llopis, topondernemer en managementcoach van veel topbedrijven uit de Forbes 500 zijn er 15 aandachtspunten om succesvol te zijn als leider en manager:

 1. Geef anderen de ruimte om te stralen. Stimuleer mensen om hun mening te geven, zeker als die afwijkt van de gangbare trends.
 2. Help mensen om keuzes te maken en beslissingen te nemen. Hak niet zelf knopen door die door anderen doorgehakt kunnen worden.  
 3. Wees duidelijk in je verwachtingen. Beperk je tot de grote lijn, de visie en de kernwaarden. Laat mensen zelf de invulling geven aan die visie en kernwaarden om gestelde doelen te halen.
 4. Weet welke passies, kwaliteiten en competenties mensen hebben. Bied mensen uitdagingen die daarbij passen. Nodig mensen uit om zelf na te denken en te stretchen.
 5. Laat zien dat je je verantwoordelijk voelt voor het succes van de organisatie als geheel. Geeft altijd antwoord op waarom-vragen van medewerkers over je beleid. Zo laat je zien wat jouw overtuigingen zijn die dat beleid onderbouwen.
 6. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Als manager of leider ben je een rolvoorbeeld voor medewerkers. Stel dat respect en betrouwbaarheid kernwaarden zijn.. Als jij dan te laat komt in een meeting zeg je daarmee dat die twee kernwaarden wel met een korreltje zout genomen kunnen worden.
 7. Beloon inspanning en inzet, dan komen de prestaties vanzelf. Als inspanning en hard werken niet tot de gewenste resultaten leiden, dan praat je daarover en kijk je hoe de inzet wel tot gewenste resultaten kan leiden.
 8. Wederzijdse feedback is essentieel. Betrap mensen elke dag op iets waarover je je waardering kunt laten blijken. Vraag ook actief feedback aan je medewerkers. Zowel positief als kritisch. En als je feedback krijgt, ga je dan niet verdedigen maar kijk wat je ervan kunt leren.
 9. Ken de talenten en vaardigheden van medewerkers en weet hoe je die kunt inzetten. Nodig mensen ook uit hun talenten te etaleren. Daarbij gaat het wel om de talenten die zij echt bezitten, niet om de talenten waarvan jij graag wilt dat ze die bezitten.
 10. Blijf vragen, blijf leren. Zie elke ontmoeting met medewerkers als een kans om iets te leren. Bedenk vooraf wat je in een gesprek graag van iemand zou willen leren. Reflecteer achteraf wat je geleerd hebt. Heb je niks geleerd? Dan doe je het gesprek gewoon over…
 11. Van uitstel komt afstel. Lastige situaties vragen om een duidelijke oplossing. Impulsief en ondoordacht besluiten nemen is niet handig, maar definieer wel een moment of tijdstip waarop de beslissing genomen moet worden. Informeer anderen ook hierover en vraag wat ze ervan vinden.
 12. Zet de toon, motiveer mensen en stimuleer actie en dynamiek. Weet wat je wilt en straal dat uit. Vraag anderen wat zij nodig hebben en wat hen motiveert.
 13. Wees gul met informatie. Deel de kennis en informatie die je hebt. Hoe meer mensen weten, hoe beter ze met jou mee kunnen denken. Je doet het nooit alleen!
 14. Een goede manager kent mensen en heeft oog voor relaties. Goede samenwerking staat of valt met een goede wederzijdse relatie. Interesse in mensen is onmisbaar voor elke leider.
 15. Om succesvol te zijn, hoef je het niet te hebben van macht of aanzien, maar geniet van de impact die je hebt. Kan jij mensen stimuleren om de beste versie van zichzelf te worden? Een echte manager of leider heeft het vermogen om zichzelf overbodig te maken!

Maatwerk training Managementvaardigheden

Wil jij je verder ontwikkelen als manager of teamleider? Heb jij specifieke vragen en leerdoelen op het gebied van essentiële vaardigheden die daarbij van pas komen?

Bij THFC stel je in overleg met de trainer een effectieve individuele Training Managementvaardigheden samen. Jij bepaalt welke onderwerpen je aan bod wilt laten komen en hoeveel tijd je aan de training wilt besteden. We gaan uit van jouw praktijkvoorbeelden en cases.

Naast het behalen van je leerdoelen los je actuele vraagstukken en situaties op. Wat je leert, kun je de volgende dag meteen toepassen!

Meer informatie?

Mail of bel gerust! Intakegesprekken zijn altijd vrijblijvend

Hoe kun je leidinggeven zonder macht?

Hoe kun je leidinggeven zonder macht?

De buurtbarbecue is elk jaar weer een gezellig evenement. Je spreekt iedereen weer eens onder het genot van een speklapje, een bratwurst en een drankje. Ik raak aan een statafel in gesprek met Sjoerd, een man van rond de dertig die een half jaar geleden verderop in de straat is komen wonen.

Hoewel ik probeer om bij dit soort gelegenheden zo min mogelijk over het werk te praten, ontkom je er soms toch niet aan. Mensen vragen elkaar toch altijd wat je voor werk doet. Als ik zeg dat ik trainer en coach ben, reageert Sjoerd: “Binnenkort moet ik van mijn manager naar een cursus leidinggeven Aan zijn gezicht te zien is ie er niet echt blij mee. Geheel volgens de ongeschreven regel der conversatie vraag ik hem wat hij dan voor de kost doet. Sjoerd vertelt dat hij als weg- en waterbouwkundige bij een ingenieursbureau werkt. Naast zijn werk als engineer geeft hij ook leiding aan het team civiele techniek. “Het is best leuk werk hoor, maar er is de afgelopen tijd wel veel veranderd. Er zijn wat wisselingen geweest in het team en door de snelle groei van ons bureau is het lastig om overzicht te houden. Soms lijkt het wel een kruiwagen vol kikkers die er moeilijk in te houden zijn.”“En jij loopt achter die kruiwagen?” – vraag ik Sjoerd komt nu helemaal los en laat zijn speklap koud worden. “Begrijp me niet verkeerd hoor, we zijn een heel leuk team en iedereen werkt knetterhard. Maar het is ook wel een ‘wild bunch’, een stel jonge honden en stuk voor stuk stronteigenwijs. Mijn manager wil dat ik de touwtjes wat strakker aantrek en op zich heeft ie daar wel een punt. Alleen zegt ie er niet bij hoe dat dan moet. Dat is dan weer typisch zo’n dingetje voor managers hè… Voor mijn manager in ieder geval” – schatert Sjoerd en met een blik van “Dat zul jij als coach vast wel herkennen” neemt ie een flinke slok van zijn bier.

Voor ik het gesprek een andere richting kan geven, zet Sjoerd zijn glas neer en pakt hij de draad weer op: “Ik ben dus maar eens gaan Googelen. Tjee… wat een verschillende trainingen en cursussen zijn er op dat gebied zeg.” Sjoerd begint zijn zoekresultaten op te sommen: “Cursus beginnend leidinggeven.. een coachend leidinggeven cursus.. een cursus effectief leidinggeven (die zou wel wat voor mijn manager zijn, hahaha)! een cursus leidinggeven op de werkvloer.. een cursus leidinggeven zonder macht….”

Ik stel voor om nog wat op de BBQ te leggen. Terwijl we ons van de statafel naar de BBQ verplaatsen, realiseer ik me dat ik op dat moment leiding aan het geven ben zonder macht. Voor ik me bewust ben floep ik dat eruit: “In feite ben ik dat nu aan het doen, leidinggeven zonder macht.”

Sjoerd ligt bijna in een deuk. Hij zegt dat ie zijn manager gaat voorstellen om het cursusgeld te besteden aan een goeie Weber BBQ. Natuurlijk met een weekabonnement bij de Keurslager om de vrijmibo een beetje schwung te geven. Terwijl ik een plekje zoek om de karbonade te laten landen, zegt Sjoerd dat ie wel snapt wat ik met mijn opmerking bedoelde. Je kunt mensen mee krijgen als je maar op het juiste moment een voorstel doet dat voor beide partijen interessant is. “Ik denk dat ik dan die cursus maar ga doen, die zonder macht” “Lijkt me een goed plan Soerd! Jij ook nog een biertje?”

De praktijk

In veel gevallen heb je als leider of manager niet veel macht om op terug te vallen. Zelfs in het leger geven strepen geen garantie dat je als leider dingen van mensen gedaan krijgt. “Door op je strepen te gaan staan, word je geen goede leider, daar zijn strepen niet voor” hoorde ik in de eerste week van mijn basisopleiding in militaire dienst een oude Adjudant zeggen. “Je moet wel weten wat je doel is, het voorbeeld geven, durven bijsturen als dat nodig is en je mond durven opentrekken. Maar ook je mond kunnen houden. Je moet vooral niet denken dat je de wijsheid in pacht hebt, dan ga je op je plaat.”

Leidinggeven is in de praktijk van alledag vaak een kwestie van onder andere:

 • Timing 
 • Snappen wat mensen nodig hebben
 • Wat je zelf nodig hebt
 • Aansluiten bij de actuele situatie
 • Spontaniteit
 • Aanvoelen van een sfeer
 • Maar ook weten wat je doel is

Een paar tips voor leiderschap

 1. Complimenteren:
  “Fantastisch hoe jij deze klus aanpakt en hoe je omgaat met de feedback! Als ik al een verbetering zou kunnen voorstellen, dan zou het……”
 2. Profileren: 
  “Uit ervaring weet ik hoe lastig het is om dit probleem op te lossen en hoeveel moeite het kost om… Toch wil ik je vragen om……..”
 3. Argumenteren:
  “De cijfers geven aan dat we de komende maand meer aandacht moeten besteden aan……. Dus als je eens wilt nadenken hoe je dat kunt aanpakken..….”
 4. Luisteren, samenvatten en doorvragen: 
  “Ik hoor je net zeggen dat…… Begrijp ik dat goed? Wat zou het effect zijn als je in dit geval……?”
 5. Erkenning geven:
  “Jouw inbreng in dit project is echt heel belangrijk, dus ik wil je vragen om……..”
 6. What’s in it for you:
  “Waar ben jij straks het meest trots op als dit project succesvol is afgerond?

Hoe word je een geboren leider?

Worden leiders geboren of gemaakt? Aanleg helpt zeker, maar de meeste mensen die leiding (gaan) geven, vinden het lastig om de juiste toon te vinden. Wat zijn do’s en don’ts als leidinggevende? Hoe kun je je het best opstellen naar de mensen aan wie je leiding geeft? En hoe pak je dat aan als je leiding geeft aan je directe collega’s?

In onze Training Leidinggeven ontwikkel je vaardigheden en krijg je praktische handvatten en tools aangereikt op het gebied van leiderschap en leidinggeven. Wat je in de training leert, kun je meteen de volgende dag al gebruiken. Word je daardoor een geboren leider? Gewoon proberen! Onze slogan is: “The sky is not the limit!”

Meer informatie?

Mail of bel gerust! Intakegesprekken zijn altijd vrijblijvend

Help, de manager wil feedback!

Help, de manager wil feedback!

Na de fusie van een woningcorporatie werken er nu ineens veel meer mensen op de financiële administratie. Daardoor is de sfeer erg wisselend en soms zelfs een beetje gespannen. Je moet elkaar natuurlijk een beetje leren kennen en ‘de kat wordt flink uit de boom gekeken’’ . Het grootste probleem is voor veel medewerkers de botte manier waarop de nieuwe manager reageert. Men voelt zich onzeker als hij in de buurt is. Er zijn meer collega’s die daar last van hebben, maar niemand zegt het tegen hem. Hij heeft nu voorgesteld om individuele gesprekken te houden om elkaar wat beter te leren kennen en wil dat de medewerkers hem feedback geven. Dat vinden de meeste medewerkers best eng. Wat kun je wel en niet zeggen… je gaat toch je baas geen kritiek geven?

Kritiek of feedback?

Een nieuwe en grotere afdeling met een nieuwe leidinggevende is vaak aanleiding voor spanning en onzekerheid. Mensen moeten elkaar leren kennen, aan elkaar wennen, de taken en bevoegdheden zijn niet altijd duidelijk en er zijn cultuurverschillen die misverstanden kunnen veroorzaken.
Alleen individuele gesprekken zullen niet voldoende zijn om de werksfeer te verbeteren, maar het is een begin. Zo’n gesprek geeft je in ieder geval de gelegenheid om jouw beeld van de situatie naar voren te brengen. Vooral omdat je manager zelf aangeeft dat hij feedback wil van de medewerkers. Er is een groot verschil tussen kritiek en feedback. Kritiek houdt een waardeoordeel of veroordeling in over iemand. Je vindt iemand bijvoorbeeld dom, dominant of irritant. Feedback echter geeft geen waardeoordeel maar legt een verband tussen iemand’s gedrag en het effect daarvan op de andere persoon. In tegenstelling tot kritiek, leidt feedback tot een constructief gesprek waarin mensen elkaar en zichzelf beter leren kennen.
Laat in het gesprek gerust blijken dat je het eng vindt om je chef feedback te geven (waarschijnlijk vindt hij het net zo eng om feedback te krijgen). Je kunt je onzekerheid ter sprake brengen door te vertellen hoe je je voelt als hij in de buurt is. Een goede manier om dat te doen is het gebruiken van “ik boodschappen”. Ze zeggen iets over jouw gevoel ten aanzien van het gedrag van de ander. Een goede ik boodschap bevat 4 onderdelen:

1. Het gedrag van de ander: “Gisteren ging je op mijn bureau zitten om iets te bespreken.”
2. Het gevoel dat het gedrag bij jou oproept: “Daardoor voelde ik me overdonderd en klein worden.” 
3.Vraag of de ander weet waarover je het hebt: “Kun je dat voorstellen?”
4. Zeggen wat je wel graag wilt: Wil je de volgende keer naast me komen zitten als je iets wilt bespreken?”

Feedback en teamprestaties

Door het geven van “ik boodschappen” ben je eerlijk en open en kom je op voor jezelf. Je geeft de ander inzicht in het effect dat zijn gedrag heeft op jou. Een “ik boodschap” is voor hem misschien wel confronterend maar niet bedreigend of aanvallend.
Misschien realiseert je leidinggevende zich niet hoe hij op medewerkers overkomt en van eerlijke feedback kan hij alleen maar leren. Als niemand hem zegt wat er aan de hand is, zal er weinig veranderen en ontstaan er onnodige irritaties en wantrouwen. Constructieve feedback draagt bij aan een goede werksfeer en verbetert de teamprestaties!

Werkoverleg werkt!

Werkoverleg werkt!

Linda werkt werk als assistente in een dierenartsenpraktijk. De sfeer in de praktijk en de samenwerking met haar collega’s en de dierenartsen zijn goed maar toch geeft ze in de training Persoonlijke Effectiviteit aan dat ze best behoefte heeft aan meer overleg met de dierenartsen. In de drukke praktijk waar zij werkt, blijven er soms dingen onbesproken. Kleine dagelijkse dingen, die echter soms tot irritatie leiden.

Zonder blaffende klanten

Zeker in kleine organisaties zoals een dierenartsenpraktijk is het belangrijk om geregeld de tijd te nemen om met elkaar over het werk en de samenwerking te praten. Gewoon even samen stilstaan bij belangrijke dingen die je signaleert in de praktijk, de manier van samenwerken en de onderlinge communicatie.
Je ziet elkaar dagelijks in het werk en de urgente dingen die over samenwerking gaan, worden als het goed is, natuurlijk meteen uitgesproken. Maar er blijven in de waan van de dag ook dingen liggen die zich veelal opstapelen. Het kan daarbij gaan om kleine ergernissen maar ook om positieve dingen die je met elkaar wilt bespreken.
Wekelijks een half uur tot drie kwartier plannen om die belangrijke dingen als team door te nemen is vaak al voldoende. En dat zonder haast, blaffende klanten of rinkelende telefoons. De tijd die je als team investeert, verdient zichzelf zeker terug.

Voorbereiden

Voor een effectief gesprek is wel het handig om tevoren de onderwerpen uit te wisselen waar je over wilt praten. Vaste agendapunten kunnen zijn: wat ging er goed de afgelopen week en wat was er voor verbetering vatbaar. Eigenlijk ben je dan bezig elkaar op gerichte wijze positieve en kritische feedback te geven.

Uitvoeriger teamoverleg

Naast het wekelijkse werkoverleg is het zinvol om tweemaal per jaar een wat uitvoeriger teamoverleg te houden. Alle gesprekspartners geven tevoren aan waar ze over willen praten. Het kan gaan over het functioneren van de medewerkers, de werkverdeling, ontwikkeling en scholing van de medewerkers, over de werksfeer, maar zeker ook over de manier van leidinggeven.
De meeste zelfstandig beroepsbeoefenaren met een kleine praktijk, zoals (dieren)artsen, hebben in hun opleiding niet zoveel kennis meegekregen op dit gebied, maar ze zien wel degelijk de zin ervan in, zeker als ze weten dat de medewerkers er ook zo over denken!

Assertiviteit op het werk: het werkt!

In een vergadering niets zeggen terwijl je wel degelijk een mening hebt. Geen nee kunnen zeggen tegen extra klussen waarmee collega’s je opzadelen. Conflicten uit de weg gaan en liever geen presentaties houden voor een groep mensen. Of heel lang je mond houden over ergernissen en dan ineens ontploffen op een totaal onlogisch moment, waarbij de verkeerde persoon de volle laag krijgt….

 

Meegaand of sub-assertief?

Voor veel mensen herkenbare dingen. Zowel in werk en privé is het best lastig om voor jezelf op te komen. Soms omdat je bang bent om anderen teleur te stellen, omdat je moeite hebt met het vinden van de juiste woorden of gewoon omdat je denkt dat je het niet kunt of durft.

Met dit soort “sub-assertief” gedrag kunnen mensen zichzelf, maar ook anderen, behoorlijk in de weg zitten. Omdat je niet duidelijk laat merken wat je wilt, zul je vaak ontevreden en teleurgesteld zijn en op langere termijn gefrustreerd raken. Anderen hebben overigens ook weinig voordeel van dit gedrag. Misschien is het handig voor ze om jou de rotkarweitjes te laten opknappen – jij zegt toch geen nee –  maar je zult in veel gevallen ook niet echt initiatief nemen en dat moeten de anderen dan toch maar weer voor jou oppakken.

Sub-assertief gedrag wordt soms verwisseld met “aardig” of “meegaand” gedrag. Natuurlijk is het fijn om gewoon spontaan ja te zeggen als mensen je iets vragen en “zwijgen is nog altijd goud” in veel situaties. Als je echter zo vaak aardig en meegaand bent dat je er zelf last van krijgt en als je nooit wat zegt in een vergadering, dan slaat gewenst sociaal gedrag om in sub-assertief gedrag.

Ook agressief gedrag wordt daarnaast soms ten onrechte als assertief bestempeld. Mensen worden dan “direct” of “zakelijk” genoemd. Ook hier geldt dat dit gedrag in veel gevallen heel goed en vruchtbaar zal zijn, maar wanneer directheid “botheid” wordt en zakelijkheid “sociale desinteresse”  ontstaan er in de werksituatie problemen met anderen.

 

Overeind blijven

Op het werk krijgen mensen steeds meer verantwoordelijkheden. Organisaties veranderen snel en de werkdruk neemt verder toe. De tijd dat de chef wel vertelde wat je moest doen is voorbij. Die zelfde chef heet nu “coach” of “manager”, verwacht weerwoord en feedback van medewerkers. En wat te denken van “zelfsturende teams”, waarin het leiderschap door de medewerkers onderling wordt geregeld.  Vergaderen en communiceren zijn niet langer bijzaken, het zijn belangrijke onderdelen van het werk geworden. Assertief gedrag is, steeds vaker, een must voor mensen om in hun werk overeind te blijven.

 

Het is te leren

Een training assertief communiceren biedt in veel gevallen uitkomst. Een praktische aanpak van die dingen die je wilt leren om jezelf in werk en privé sterker en effectiever en dus prettiger te voelen. Leren nee zeggen, spreekangst overwinnen en jezelf beter profileren, oefenen met het aangaan van een conflict, ervaren hoe het is om anderen feedback te geven en om van anderen feedback te krijgen. Maar ook leren om initiatief te nemen en je eigen verantwoordelijkheden niet uit de weg te gaan.

 

Onze training assertief communiceren bestaat uit 4 dagdelen waarin wordt geoefend met technieken en stukjes behulpzame theorie. Tussen de bijeenkomsten in vindt echter het echte (huis)werk plaats: oefenen, experimenteren en leren in je eigen praktijksituatie.

 

Zelfvertrouwen vergroten

De dingen die je leert in deze training zijn direct in de praktijk toe te passen. Het is stimulerend om te zien dat het werkt, dat je nee kunt zeggen zonder dat mensen daar boos om worden, dat je dingen van anderen gedaan krijgt en dat je meer ontspannen bent in bepaalde situaties.

Door dat je die effecten ziet, neemt je zelfvertrouwen toe en zit je lekkerder in je vel. Doorgaans merkt ook je omgeving dat je anders reageert dan voorheen. Dat is soms even wennen, maar per saldo blijken mensen die nieuwe manier van doen toch wel positief te vinden en te waarderen.  Als jij meer verantwoordelijkheden neemt, initiatieven toont, kortom effectiever functioneert,  zal immers ook je (werk) omgeving daarvan meeprofiteren.

 

Definitie

De definitie van assertief gedrag luidt: opkomen voor je eigen belangen en die van anderen niet onnodig schaden…

Als we daar nou eens allemaal mee begonnen…

Assertiviteitstraining